מצלמה למנופים עגורן מנופאי קבינה IS042

מצלמה עצמאית על גבי עגלת העגורן עם שידור אלחוטי לצג בקבינה

לשיקוף השימוש בוו העמסה כולל רגלית לזום 30 , פאנל סולארי למצלמה,

התקנה ואחריות.

 

 

תיאור

מצלמה עצמאית על גבי עגלת העגורן עם שידור אלחוטי לצג בקבינה

לשיקוף השימוש בוו העמסה כולל רגלית לזום 30 , פאנל סולארי למצלמה,

התקנה ואחריות.